Notice
比目鱼≈500g(鳕鱼口感80%)
29.90 RM 29.90 RM 29.900000000000002 MYR
澳洲生带子 1kg(47粒)
174.90 RM 174.90 RM 174.9 MYR
特级多利鱼(无药水)≈600g
13.20 RM 13.20 RM 13.200000000000001 MYR
特级大虾仁(龙引明虾) 300G净重
48.90 RM 48.90 RM 48.9 MYR
竹滩1kg 30/40支
22.50 RM 22.50 RM 22.5 MYR
笨珍龙舌 500g +- 4-5只
20.00 RM 20.00 RM 20.0 MYR
纽西兰半边青蚝 800g
26.00 RM 26.00 RM 26.0 MYR
纽西兰大带子 16/20粒 1kg 蓝色包装
79.90 RM 79.90 RM 79.9 MYR
花枝肉1kg(净重400g)
11.05 RM 11.05 RM 11.05 MYR
蓝啦啦 500g(26-30粒)
6.90 RM 6.90 RM 6.9 MYR
虎皮参(海参) 2-3条
78.99 RM 78.99 RM 78.99 MYR
虾婆肉(去壳) 1kg
78.75 RM 78.75 RM 78.75 MYR
虾球1kg(61-70粒)(去壳去尾)IQF
26.00 RM 26.00 RM 26.0 MYR
蚝肉 1kg
20.00 RM 20.00 RM 20.0 MYR
贻贝 1kg
13.13 RM 13.13 RM 13.13 MYR
软壳蟹 1kg
55.00 RM 55.00 RM 55.0 MYR
金鲳 700-900(小)
25.88 RM 25.88 RM 25.88 MYR
金鲳800g-1200g(大)
36.00 RM 36.00 RM 36.0 MYR
顶级智利三文鱼(有骨) 500g+-(2-3片)
33.00 RM 33.00 RM 33.0 MYR
顶级智利三文鱼片(去骨)500g+-(2-3片)
35.00 RM 35.00 RM 35.0 MYR