Notice
黑胡椒即煮酱料150g(香之味)
4.50 RM 4.50 RM 4.5 MYR
虾米三吧辣椒150g(香之味)
4.50 RM 4.50 RM 4.5 MYR
海南鸡饭即煮酱料 (香之味)
4.50 RM 4.50 RM 4.5 MYR
沙爹即煮酱料200g(香之味)
4.50 RM 4.50 RM 4.5 MYR
娘惹蒸鱼海鲜酱料 (香之味)
5.00 RM 5.00 RM 5.0 MYR
咖喱肉类即煮酱料200g(香之味)
4.50 RM 4.50 RM 4.5 MYR
咖喱海鲜即煮酱料(香之味)
4.50 RM 4.50 RM 4.5 MYR
亚参鱼即煮酱料200g(香之味)
4.50 RM 4.50 RM 4.5 MYR
东炎即煮酱料(香之味)
4.50 RM 4.50 RM 4.5 MYR
Siang Wei Food Shrimps Chilli Sambal 200g(香之味)
4.50 RM 4.50 RM 4.5 MYR
Rendang干咖喱即煮酱料200g(香之味)
4.50 RM 4.50 RM 4.5 MYR